டென்மார்க்

  1. உலகின் மிகப் பெரிய தேவை விலைக்கு வாங்க விரும்பிய டிரம்ப்

    டிரம்ப் நகைச்சுவையாக கூறினாரா அல்லது அமெரிக்க நிலப்பரப்பை உண்மையிலேயே விரிவுபடுத்துவதில் தீவிரமாக இருக்கிறாரா என்பதில் செய்திகள் வேறுபடுகின்றன.

    மேலும் படிக்க
    next