అదన్న మాట : అణ్వాయుధాలపై నేటి కార్టూన్

  • 27 సెప్టెంబర్ 2017
చిత్రం శీర్షిక అందరూ అణ్వాయుధాలు తగ్గించాలనేవారే. కానీ ఎవరూ ముందడుగు వేయరు. ఈ అంశంపై బీబీసీ కార్టూనిస్ట్ కీర్తీశ్ కార్టూన్