అగ్ని పర్వతం లోపల ఎలా ఉంటుందో చూసొద్దామా!

అగ్ని పర్వతం లోపల ఎలా ఉంటుందో చూసొద్దామా!

నిప్పులు కక్కుతున్న అగ్నిపర్వతం.. వందల డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత. దగ్గరికి వెళ్లాలంటేనే భయం.. మరి, ఆ అగ్నిపర్వతం లోపలికి దిగితే. 600 మీటర్ల లోతుకు వెళితే.! అగ్నిపర్వతం లోపల ఎలా ఉంటుంది.!  ఉల్లా లోమన్ అనే ఫొటొ గ్రాఫర్ ఏం చెబుతున్నారు?

మా ఇతర కథనాలు: