రాజా రాధారెడ్డి దంపతులు
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

బీబీసీ తెలుగులోకి రావడం గర్వకారణం: రాజా రాధారెడ్డి దంపతులు

  • 10 అక్టోబర్ 2017

బీబీసీ తెలుగులో వార్తా ప్రసారాలు ప్రారంభించడంపై ప్రముఖ కూచిపూడి నర్తకులు రాజా రాధారెడ్డి దంపతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. తెలుగుకి వచ్చిన బీబీసీని చూసి తాము గర్విస్తున్నట్లు తెలిపారు.