ఇందిరా గాంధీ
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

ఇందిరాగాంధీ: సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడే వ్యక్తిత్వం ఎదుగుతుంది!

  • 21 నవంబర్ 2017

భారత మాజీ ప్రధాన మంత్రి ఇందిరా గాంధీ అరుదైన దృశ్యమాలిక ఇదీ.