హైదరాబాద్‌లో పదిలంగా ఉన్న ‘పద్మావత్’ రాతప్రతి

హైదరాబాద్‌లో పదిలంగా ఉన్న ‘పద్మావత్’ రాతప్రతి

జామియా నిజామియా లైబ్రరీలో ఉన్న 'ప‌ద్మావ‌త్' అవ‌ధి భాష‌లో ప‌ర్షో అర‌బిక్ లిపిలో ఉంది.

రిపోర్టింగ్: బళ్ల సతీశ్, వీడియో: నవీన్ కె.నాయుడు