హైదరాబాద్‌లో పదిలంగా ఉన్న ‘పద్మావత్’ రాతప్రతి
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

హైదరాబాద్‌లో పదిలంగా ఉన్న ‘పద్మావత్’ రాతప్రతి

  • 4 ఫిబ్రవరి 2018

జామియా నిజామియా లైబ్రరీలో ఉన్న 'ప‌ద్మావ‌త్' అవ‌ధి భాష‌లో ప‌ర్షో అర‌బిక్ లిపిలో ఉంది.

రిపోర్టింగ్: బళ్ల సతీశ్, వీడియో: నవీన్ కె.నాయుడు