భారత మహిళా క్రీడాకారులు ఇప్పటిదాకా ఎన్ని పతకాలు గెలిచారు?

BBC Sportswoman of the year
ఫొటో క్యాప్షన్,

BBC Sportswoman of the year

1951 నుంచి జరిగిన అంతర్జాతీయ క్రీడా పోటీల్లో భారతీయ మహిళలు మొత్తం 698 పతకాలు గెలిచారు. నవంబర్ 5, 2019 వరకు సాధించిన పతకాలపై బీబీసీ పరిశీలన ప్రకారం భారతీయ మహిళా క్రీడాకారులు మొత్తం 201 స్వర్ణం, 240 రజతం, 257 కాంస్య పతకాలు గెలిచారు.

201 స్వర్ణం

240 రజతం

257 కాంస్యం

భారతీయ మహిళలు ఏ విభాగంలో అత్యధిక పతకాలు గెలిచారు?

ఆసియా వేసవి క్రీడల్లోనే మహిళలు ఎక్కువ పతకాలను సాధించారు. 1951 నుంచి భారతీయ మహిళా క్రీడాకారులు మొత్తం 206 పతకాలు సాధించారు. ప్రతి నాలుగేళ్లకోసారి ఆసియా వేసవి క్రీడలు జరుగుతాయి. 2014, 2018లో జరిగిన క్రీడల్లో భారత మహిళలు 67 పతకాలు గెలిచారు.

కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో కూడా మహిళలు సత్తా చాటారు. 1978 కామన్వెల్త్ క్రీడల నుంచి వాళ్లు మొత్తం 160 పతకాలు సాధించారు. భారత మహిళలు ఇతర పతకాలతో పోలిస్తే స్వర్ణాలు ఎక్కువగా సాధించిన పోటీలు అవే. భారత మహిళలు కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో మొత్తం 58 స్వర్ణం, 61 రజతం, 38 కాంస్య పతకాలు గెలిచారు.

సంవత్సరాల వారీగా పతకాల సరళిని చూడటానికి క్రీడా విభాగంపై క్లిక్ చేయండి.

ఏ క్రీడలో ఎక్కువ పతకాలు వచ్చాయి?

అథ్లెటిక్స్, షూటింగ్, ఆర్చరీలో భారత్‌కు ఎక్కువ పతకాలు వచ్చాయి. భారతీయ మహిళలు అథ్లెటిక్స్‌లో 156, షూటింగ్‌లో 137, రెజ్లింగ్‌లో 73 పతకాలు గెలిచారు. బ్యాడ్మింటన్‌‌లో 70, హాకీలో 10, ఆర్చరీలో 65, బాక్సింగ్‌లో 45 పతకాలతో ఆయా విభాగాల్లోనూ రాణించారు.

పతకాలు గెలిచిన వారు

§ మొత్తం వ్యక్తి (వ్యక్తులు)
 • Deepika Kumari

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2021

  Bronze: Archery World Cup, Istanbul, 2016

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2018

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2018

  Gold: Archery World Cup, Medellin, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Medellin, 2018

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

  Bronze: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2020

  Silver: Archery World Cup, Wroclaw, 2020

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2021

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2021

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2021

  Bronze: Archery World Cup, Bangkok, 2022

  Gold: Archery World Cup, Salt Lake City, 2023

  Silver: Archery World Cup, Istanbul, 2016

  Silver: Archery World Cup, Tokyo, 2017

  Silver: Archery World Cup, Paris, 2018

  Silver: Archery World Cup, Mexico City, 2020

  Bronze: Archery World Cup, Samsun, 2023

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Turin, 2016

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Copenhagen, 2020

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: World Youth Archery Championship, Legnica, 2016

 • P.T.Usha

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Gold: Asian Championships, Kuwait, 1988

  Silver: Asian Championships, Kuwait, 1988

  Bronze: Asian Championships, Jakarta, 1990

  Gold: Asian Championships, Jakarta, 1990

  Gold: Asian Summer Games, Seoul, 1991

  Silver: Asian Summer Games, Seoul, 1991

  Gold: Asian Championships, Singapore, 1992

  Silver: Asian Championships, Singapore, 1992

  Gold: Asian Championships, Delhi, 1994

  Silver: Asian Championships, Delhi, 1994

  Silver: Asian Summer Games, Beijing, 1995

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

  Bronze: Asian Championships, Fukuoka, 2003

  Gold: Asian Championships, Fukuoka, 2003

  Silver: Asian Championships, Fukuoka, 2003

 • Anjali Bhagwat

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Championships, Auckland, 2004

  Silver: Commonwealth Championships, Auckland, 2004

  Gold: Commonwealth Championships, England, 2006

  Silver: Commonwealth Championships, England, 2006

  Silver: Shooting World Cup, Atlanta, 2007

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Shooting World Cup, Munich, 2007

  Silver: Shooting World Cup, Sydney, 2007

  Gold: Shooting World Cup, Fort Benning, 2008

  Gold: Shooting World Cup, Milan, 2008

  Bronze: Shooting World Cup, Sydney, 2009

  Gold: Commonwealth Championships, Melbourne, 2010

  Silver: Commonwealth Championships, Melbourne, 2010

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • P. V. Sindhu

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Youth Games, Douglas, 2016

  Bronze: Asian Junior Championships, Lucknow, 2016

  Gold: Asian Junior Championships, Gimcheon, 2017

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Guangzhou, 2018

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Copenhagen, 2019

  Bronze: Uber Cup, Delhi, 2019

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Uber Cup, Kunshan, 2021

  Silver: Summer Olympics, Rio Di Janeiro, 2021

  Silver: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Glasgow, 2022

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Nanjing, 2023

 • Ashwini Ponnappa

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: South Asian Games, Dhaka, 2015

  Silver: South Asian Games, Dhaka, 2015

  Bronze: Asian Championships, Gimcheon, 2015

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, London, 2016

  Bronze: Uber Cup, Delhi, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Bronze: Uber Cup, Kunshan, 2021

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Laishram Bombayla Devi

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Archery World Cup, Dovar, 2012

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2014

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Bronze: Archery World Cup, Istanbul, 2016

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Turin, 2016

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2017

  Gold: Archery World Cup, Medellin, 2018

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2019

  Bronze: Archery World Cup, Medellin, 2019

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2021

 • Jwala Gutta

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: South Asian Games, Colombo, 2011

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, London, 2016

  Bronze: Uber Cup, Delhi, 2019

  Bronze: Asian Championships, Gimcheon, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Gold: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Bronze: Uber Cup, Kunshan, 2021

 • Heena Sidhu

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Shooting World Cup, Beijing, 2014

  Gold: Shooting World Cup, New Delhi, 2019

  Silver: Shooting World Cup, Fort Benning, 2019

  Gold: ISSF Shooting World Cup Final, Munich, 2018

  Gold: ISSF Shooting World Cup Final, Munich, 2022

 • Mary Kom

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: Summer Olympics, London, 2017

  Silver: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Scranton , 2006

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Podolsk, 2007

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Podolsk, 2010

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, New Delhi, 2011

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Ningbo City, 2013

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Bridgetown, 2015

  Gold: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, New Delhi, 2023

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIP, Ulan-Ude, 2024

 • Sakshi Malik

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Junior Championships, Manila, 2014

  Bronze: World Junior Championships, Budapest, 2015

  Gold: Asian Junior Championships, Almaty, 2017

  Bronze: Commonwealth Championships, Johanesburg, 2018

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Bronze: Asian Championships, Doha, 2020

  Bronze: Summer Olympics, Rio Di Janeiro, 2021

  Silver: Asian Championships, Delhi, 2022

  Gold: Commonwealth Championships, Johanesburg, 2022

  Bronze: Asian Championships, Bishkek, 2023

  Bronze: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Vinesh Phogat

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: WORLD WrestlingCHAMPIONSHIP, Strathcona, 2017

  Bronze: Asian Championships, Delhi, 2018

  Silver: Youth WrestlingChampionship, Johanesburg, 2018

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Championships, Doha, 2020

  Bronze: Asian Championships, Bangkok, 2021

  Silver: Asian Championships, Delhi, 2022

  Silver: Asian Championships, Bishkek, 2023

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Gold: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Alka Tomar

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Bronze: World WrestlingChampionship, Guangzhou, 2011

  Bronze: Asian WrestlingChampionship, Delhi, 2008

  Silver: Commonwealth WrestlingChampionship, London, 2008

  Gold: Commonwealth WrestlingChampionship, Cape Town, 2010

  Silver: Asian WrestlingChampionship, Wuhan, 2010

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Gold: Commonwealth WrestlingChampionship, Jalander, 2014

  Bronze: Asian WrestlingChampionship, Pattaya, 2014

  Bronze: Asian WrestlingChampionship, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth WrestlingChampionship, Melbourne, 2016

 • Dutee Chand

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Championships, Pune, 2018

  Gold: Asian Junior Athletics Championships, Taipei, 2019

  Bronze: Asian Indoor Athletics Championships, Doha, 2021

  Bronze: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Bronze: Asian Championships, Bhubaneshwar, 2022

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Apurvi Chandela

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Bronze: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: Shooting World Cup, Changwon, 2020

  Gold: Shooting World Cup, Munich, 2024

  Gold: Shooting World Cup, New Delhi, 2024

  Gold: Shooting World Cup, Rio de Janeiro, 2024

  Silver: Shooting World Cup, Munich, 2024

  Silver: Shooting World Cup, Munich, 2020

  Silver: World Shooting Championship, Changwon, 2023

 • Jyothi Surekha

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2023

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2023

  Bronze: Archery World Cup, Salt Lake City, 2023

  Silver: Archery World Cup, Berlin, 2023

  Bronze: Archery World Cup, Berlin, 2023

  Silver: Archery World Cup, Samsun, 2023

  Bronze: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, s-Hertogenbosch, 2024

 • Sania Mirza

  Tennis
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Dola Banerjee

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Bronze: Archery World Cup, Santo Domingo, 2014

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2014

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2015

  Gold: Archery World Cup, Dovar, 2012

  Bronze: Archery World Cup, Dovar, 2012

  Gold: Archery World Cup, Dubai, 2012

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Joshna Chinappa

  Squash
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: South Asian Games, India, 2021

  Gold: Asian Individual Championships, Chennai, 2022

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Manu Bhaker

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Guadalajara, 2023

  Gold: Summer Youth Games, Buenos Aires, 2023

  Gold: Shooting World Cup, Beijing, 2024

  Gold: Shooting World Cup, Munich, 2024

  Gold: Shooting World Cup, New Delhi, 2024

  Gold: Shooting World Cup, Rio de Janeiro, 2024

 • Rahi Sarnobat

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Bronze: Shooting World Cup, Fort Benning, 2016

  Gold: Shooting World Cup, Changwon, 2018

 • Saina Nehwal

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Jakarta, 2020

  Bronze: BWF WORLD BADMINTON CHAMPIONSHIPS, Glasgow, 2022

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: Summer Olympics, London, 2017

 • Anju Bobby George

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Bronze: World Championships, Paris, 2008

  Gold: Asian Championships, Incheon, 2010

  Gold: World Athletics Final, Monte Carlo, 2010

  Gold: South Asian Games, Colombo, 2011

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Asian Championships, Amman, 2012

 • Anjum Moudgil

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Shooting World Cup, Guadalajara, 2023

  Bronze: Shooting World Cup, Rio de Janeiro, 2024

  Gold: Shooting World Cup, Beijing, 2024

  Gold: Shooting World Cup, Munich, 2024

  Silver: Shooting World Cup, Changwon, 2023

 • Annu Raj Singh

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Championships, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Championships, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Silver: Shooting World Cup, Fort Benning, 2016

  Bronze: Commonwealth Championships, Brisbane, 2022

 • Geeta Phogat

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Championships, Pune, 2018

  Gold: Asian Junior Athletics Championships, Taipei, 2019

  Bronze: Asian Indoor Athletics Championships, Doha, 2021

  Bronze: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Bronze: Asian Championships, Bhubaneshwar, 2022

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Tejaswini Sawant

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: Shooting World Cup, Munich, 2014

 • Anita Sheoran

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Bronze: Commonwealth Championships, Stellenbosch, 2010

  Bronze: Asian Championships, Jeju city, 2013

  Silver: Commonwealth Championships, Jalander, 2014

  Silver: Commonwealth Championships, Melbourne, 2016

  Silver: Commonwealth Championships, Johannesburg, 2018

  Bronze: Asian Championships, Bangkok, 2021

 • Babita Kumari

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Championships, Jalander, 2014

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Championships, Melbourne, 2016

  Bronze: WORLD WrestlingCHAMPIONSHIP, Strathcona, 2017

  Bronze: Asian Championships, Delhi, 2018

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Dipika Pallikal

  Squash
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Deepa Malik

  Para Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Guangzhou, 2015

  Silver: IPC World Championships, Christchurch, 2016

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2019

  Silver: Paralympics, Rio Di Janeiro, 2021

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Kunjarani Devi

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Beijing, 1995

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Manasi Joshi

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Abhilasha Mhatre

  Kabaddi
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: South Asian Games, Sri Lanka, 2011

  Gold: Kabaddi World Cup, Patna, 2017

  Gold: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Gold: Asian Kabaddi Championship, Gorgan, 2022

 • Manjeet Kaur

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Mouma Das

  Table Tennis
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Rimil Buriuly

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2014

  Gold: Archery World Cup, Medellin, 2018

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2018

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Copenhagen, 2020

 • Swuro Chekrovolu

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Archery World Cup, Dovar, 2012

  Bronze: Archery World Cup, Istanbul, 2016

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Gold: Archery World Cup, Shanghai, 2016

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2017

 • Trisha Deb

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2019

  Silver: Archery World Cup, Berlin, 2023

 • Anisa Sayyed

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

 • Annu Rani

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: South Asian Games, Guwahati, 2021

  Bronze: Asian Championships, Bhubaneshwar, 2022

 • Aparna Lalji Popat

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Kuala Lumpur, 2003

  Silver: Commonwealth Games, Kuala Lumpur, 2003

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Ashwini Akkunji

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Geeta Zutshi

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Bangkok, 1983

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 1983

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

 • Hima Das

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Gold: World U20 Championships, Tampere, 2023

 • Jennitha Anto Kanickai

  Chess
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Gold: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Jyoti Kullu

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • K.M.Beenamol

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2007

 • Kavita Devi

  Kabaddi
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Kutty Saramma

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Beijing, 1995

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

 • Manika Batra

  Table Tennis
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Manjudha Soy

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Archery World Cup, Santo Domingo, 2014

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2018

  Silver: Archery World Cup, Porec, 2011

 • Mehuli Ghosh

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: Shooting World Cup, Guadalajara, 2023

  Silver: Summer Youth Games, Buenos Aires, 2023

  Silver: WORLD SHOOTING CHAMPIONSHIP ISSF, Changwon, 2023

 • Muskan Kirar

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2023

  Silver: Archery World Cup, Berlin, 2023

  Bronze: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, s-Hertogenbosch, 2024

 • Neelam Sethi laxmi

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Parul Parmar

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2019

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2019

  Gold: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Shiny Wilson

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Seoul, 1991

  Silver: Asian Summer Games, Seoul, 1991

  Bronze: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

 • Soma Dutta

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Seoul, 1991

  Bronze: Asian Summer Games, Beijing, 1995

  Bronze: Shooting World Cup, Seoul, 1991

  Silver: Shooting World Cup, Seoul, 1991

 • Suma Shirur

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Sunita Rani

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Bronze: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

 • Amandeep Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Angel Mary Joseph

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 1983

  Bronze: Asian Championships, Tokyo, 1984

 • Aruna Mishra

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: World Boxing Championship, New Delhi, 2011

  Gold: Asian Championships, Hisar, 2008

  Silver: Asian Championships, Kaohsiung, 2010

 • Avneet Kaur Sidhu

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

 • Bobby Aloysius

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Silver: Asian Championships, Colombo, 2007

  Silver: Afro-Asian Championships, Hyderabad, 2008

 • Chanu Saikhom Mirabai

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Gold: World Championships, Anaheim , 2022

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

 • Chitra Soman

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Christine Brown

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Manila , 1959

  Gold: Asian Summer Games, Manila , 1959

  Bronze: Asian Summer Games, Tokyo, 1963

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: World Youth Archery Championship, Legnica, 2016

 • Geetika Jakhar

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

 • Helen Mary

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Jhano Hansdah

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Archery World Cup, Santo Domingo, 2014

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Silver: Archery World Cup, Porec, 2011

 • Jyotirmoyee Sikdar

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

 • Kanwal Singh

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Bronze: Commonwealth Games, Edmonton, 1983

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2007

 • Karnam Malleswari

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Hiroshima, 1999

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Bronze: Summer Olympics, Sydney, 2005

 • Krishna Poonia

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Laishram Monika Devi

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Silver: Shooting World Cup, Granada, 2018

 • Lajja Goswami

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Silver: Shooting World Cup, Granada, 2018

 • Laxmirani Majhi

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

  Silver: Archery World Cup, Shanghai, 2021

  Silver: WORLD ARCHERY CHAMPIONSHIP, Copenhagen, 2020

 • M.D.Valsamma

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Gold: Asian Summer Games, Seoul, 1991

 • Mamta Kharab

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Mary D'Souza

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1956

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1956

  Gold: Asian Summer Games, Manila , 1959

 • Navjot Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2018

 • Neelam Jaswant Singh

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Pooja Dhanda

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Summer Youth Games, Singapore, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Bronze: World WrestlingChampionship, Budapest, 2023

 • Poulomi Ghatak

  Table Tennis
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Prasmita Mangaraj

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Pratima Kumari

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Purvasha Sudhir Shende

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2019

  Silver: Archery World Cup, Wroclaw, 2019

 • Rani Rampal

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2019

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2018

 • Rose Kutty

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Beijing, 1995

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

 • Saba Anjum

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Sanamacha Chanu

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2008

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2009

 • Seema Antil

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Bronze: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Seema Punia

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

 • Shailaja Pujari

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2008

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2009

 • Shreyasi Singh

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Shweta Chaudhary

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Soma Biswas

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Silver: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

 • Sonia Rai

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Bronze: Shooting World Cup, Resende, 2011

 • Stephie D'Souza

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Manila , 1959

  Bronze: Asian Summer Games, Tokyo, 1963

  Silver: Asian Summer Games, Tokyo, 1963

 • Sunaina Sunaina

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2008

  Bronze: Commonwealth Games, Manchester, 2009

 • Surinder Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Venkata Pusarla

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

  Silver: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Ami Ghia

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Bronze: Commonwealth Games, Edmonton, 1983

 • Anaka Alankamony

  Squash
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2019

 • Anuja Jung

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Aparajitha Balamurukan

  Squash
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Incheon, 2019

 • Asunta Lakra

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Ayonika Paul

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Bronze: Shooting World Cup, Maribor, 2019

 • Barbara Webster

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1956

 • Chhotu Loura

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: World Boxing Championship, New Delhi, 2011

  Bronze: World Boxing Championship, Ningbo City, 2013

 • Deep Grace Ekka

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Deepika Thakur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Devanshi Satija

  Para Aquatics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Dipa Karmakar

  Gymnastics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

 • Divya Dhayal

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2022

  Silver: Archery World Cup, Antalya, 2023

 • Divya Kakran

  Wrestling
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Bronze: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Elizabeth Davenport

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Tokyo, 1963

  Bronze: Asian Summer Games, Jakarta, 1967

 • Gagandeep Kaur

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Archery World Cup, Ogden, 2016

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2018

 • Humpy Koneru

  Chess
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2011

 • J.J.Shobha

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Busan, 2007

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

 • Jayanti Behra

  Para Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Jincy Phillip

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Gold: Asian Summer Games, Busan, 2007

 • Jyotsana Kumari

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2007

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2010

 • Kanishri Raju

  Chess
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Kanti Baa

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Karamjyoti

  Para Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Incheon, 2019

 • Kavita Devi Chahal

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Bridgetown, 2015

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Qinhuangdao, 2017

 • Kavita Devi Raut

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

 • Laishram Sarita Devi

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Podolsk, 2010

 • Lalremsiami

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Silver: Summer Youth Games, Buenos Aires, 2023

 • Lilima Minz

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Lily Chanu Paonam

  Archery
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Archery World Cup, Shanghai, 2018

  Bronze: Archery World Cup, Antalya, 2019

 • Lovlina Borgohain

  Boxing
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, New Delhi, 2023

  Bronze: WORLD BOXING CHAMPIONSHIPS, Ulan-Ude, 2024

 • Madhurika Suhas Patkar

  Table Tennis
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Mamatha Poojary

  Kabaddi
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

 • Mandeep Kaur

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Gold: Commonwealth Games, Delhi, 2015

 • Manjinder Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Marita Tirkey

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

 • Megha Chakrobarty

  Chess
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Monika Malik

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Mrunali Prakash Pande

  Chess
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • N. Sikki Reddy

  Badminton
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Namita Toppo

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Navneet Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2018

 • O.P. Jaisha

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

 • Padmini Thomas

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Silver: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

 • Pinki Pramanik

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Poonam Rani

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Bronze: Women's FIH Junior Hockey World Cup, Germany, 2018

 • Preeja Sreedharan

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

  Silver: Asian Summer Games, Guangzhou, 2015

 • Prem Maya Sonir

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1987

 • Priyanka

  Kabaddi
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Punam Yadav

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Radha Venkatesh

  Para Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

  Silver: Paralympic/Asian Para Games, Jakarta, 2023

 • Raj Kumari

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Manchester, 2007

 • Rajbir Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1987

 • Rajwinder Kaur

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Razia Zaidi

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1991

 • Ritu Rani

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Doha, 2011

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

 • Roopa Unikrishnan

  Shooting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Commonwealth Games, Victoria, 1999

  Gold: Commonwealth Games, Kuala Lumpur, 2003

 • Roshan Mistry

  Athletics
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

  Silver: Asian Summer Games, Bangkok, 2003

 • S.Omana Kumari

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Asian Summer Games, New Delhi, 1987

  Bronze: Asian Summer Games, Seoul, 1991

 • Sanggai Maimom

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Manchester, 2007

  Silver: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

 • Sanjita Khumukcham

  Weightlifting
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Gold: Commonwealth Games, Glasgow, 2019

  Gold: Commonwealth Games, Gold Coast, 2023

 • Savita Punia

  Hockey
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Asian Summer Games, Incheon, 2019

  Silver: Asian Summer Games, Jakarta, 2023

 • Shamini Kumaresan

  Table Tennis
  స్వర్ణం
  రజతం
  కాంస్యం

  Bronze: Commonwealth Games, Melbourne, 2011

  Silver: Commonwealth Games, Delhi, 2015