బీబీసీ న్యూస్ తెలుగును సంప్రదించండి

  • 5 డిసెంబర్ 2017

మీ సలహాలు, సూచనలు పంపాల్సిన మా ఈ-మెయిల్ అడ్రస్: bbctelugu@bbc.co.uk

మాకు చేరే మెయిల్స్‌ అన్నింటినీ మేం చూస్తాం. అయితే సమయాభావం వల్ల అన్నిటికీ జవాబు ఇవ్వలేకపోవచ్చు. మాకేదైనా వివరణ కావాల్సి వస్తే మిమ్మల్ని సంప్రదిస్తాం లేదా మెయిల్‌ రాస్తాం.

మీరేదైనా ఫిర్యాదు చేయాలనుకుంటే మా ఫిర్యాదుల పేజీని ఉపయోగించండి: ఫిర్యాదుల పేజీ