మోకాళ్లపై నిలబడి నిరసన తెలుపిన క్రీడాకారులు
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

అమెరికాలో జాతివివక్షకు వ్యతిరేకంగా ఆటగాళ్ల నిరసన

  • 9 అక్టోబర్ 2017

సంబంధిత అంశాలు