#బతుకుసిత్రాలు

#బతుకుసిత్రాలు

ప్రపంచంలోనే బరువైన వ్యక్తి త్వరలో నాజూగ్గా మారబోతున్నారు... ఓ పందొమ్మిదేళ్ళ అమ్మాయి బర్మా శాస్త్రీయ సంగీతంతో ఉర్రూతలూగిస్తోంది.. అలసిపోకుండా తోట పనులు చేయడం ఎలా... ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలుతో ఈవారం బతుకు సిత్రాలు.

ఇవి కూడా చూడండి