బతుకు సిత్రాలు
మీ పరికరంలో మీడియా ప్లేబ్యాక్ సదుపాయం లేదు.

#బతుకుసిత్రాలు

  • 11 జనవరి 2018

ప్రపంచంలోనే బరువైన వ్యక్తి త్వరలో నాజూగ్గా మారబోతున్నారు... ఓ పందొమ్మిదేళ్ళ అమ్మాయి బర్మా శాస్త్రీయ సంగీతంతో ఉర్రూతలూగిస్తోంది.. అలసిపోకుండా తోట పనులు చేయడం ఎలా... ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన విశేషాలుతో ఈవారం బతుకు సిత్రాలు.

ఇవి కూడా చూడండి