సన్నీ లియోన్

  1. Video content

    Video caption: సన్నీ లియోన్ ఫోన్ నెంబర్
  2. సన్నీ లియోని

    ‘న్యూజిలాండ్ నుంచి ఓ వ్యక్తి వాట్సాప్‌లోనూ మెసేజ్‌లు పెడుతూ.. వీడియో కాల్ చేస్తాను యాక్సెప్ట్ చేయమని కోరుతున్నాడు. ఆయన ఫొటోలు పంపించి సన్నీ లియోన్ ఫొటోలు పంపించమని అడుగుతున్నాడు.’

    మరింత చదవండి
    next