బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ

  1. నరేంద్ర మోదీ

    దేశంలో ఎన్నికలు నిష్పాక్షికంగా జరిగేందుకు ఎన్నికల సంఘం రూపొందించిన నిబంధనలనే ‘‘ఎన్నికల నియమావళి’’గా పిలుస్తారు.

    మరింత చదవండి
    next