లోక్‌మాన్య తిలక్

 1. పరిమళ వీ. రావు

  ప్రొఫెసర్, బీబీసీ కోసం

  బాల గంగాధర్ తిలక్

  ‘సగటు హిందూ స్త్రీ ఒక భార్యగా, కోడలిగా... భర్తకు, భర్త ఇంటివారికీ విధేయురాలై ఉండాలి. వంట పని, ఇంటి పని, పిల్లల లాలన, పాలనకు తగ్గ కోర్సులను మాత్రమే యూనివర్సిటీలో వారికి బోధించాలి’

  మరింత చదవండి
  next
 2. లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్‌

  భారతదేశాన్ని బహు సంస్కృతుల లౌకికరాజ్యం నుంచి హిందురాజ్యంగా మార్చే ప్రయత్నాలు క్రమంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో మన స్వాతంత్ర్యవీరులను ఒక్కసారి స్మరించుకుంటే హిందూ-ముస్లింల మధ్య ఐక్యతకు, భారత-పాకిస్థాన్‌ల మధ్య స్నేహానికి ఒక కొత్త మార్గం కనిపించే అవకాశం ఉంది.

  మరింత చదవండి
  next