బాగ్దాద్

  1. సోనియా గాంధీ

    కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ సమావేశంలో మాట్లాడిన ఆమె.. మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను హడావుడిగా ఆమోదించడం ద్వారా ఆ చట్టాల వల్ల రైతులపై ఎలాంటి ప్రభావం పడుతుందనేది పరిశీలించే అవకాశం లేకుండా చేశారన్నారు.

    మరింత చదవండి
    next