బోస్నియా-హర్జెగోవినా

  1. Video content

    Video caption: స్రెబ్రెనిత్సా నరమేధానికి పాతికేళ్లు: ఎనిమిది వేల మంది ముస్లింలను చంపేసిన సెర్బ్ దళాలు
  2. వేలాది మంది ఆకలితోనూ చనిపోయారు

    కొందరిని బతికుండగానే పాతిపెట్టారు. పిల్లలను చంపేటప్పుడు తండ్రులను అక్కడే ఉంచి చూడమని బలవంతం చేసి వారి కళ్లెదుటే వధించారు.

    మరింత చదవండి
    next