బషర్ అల్-అసద్

  1. సిరియన్ కుర్దిష్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఫోర్సెస్ గార్డు (27 ఆగస్టు 2019)

    ఒకప్పుడు సిరియా 'అన్నపూర్ణ'గా గుర్తింపు పొందిన సిరియా ఈశాన్య ప్రాంతం ఇప్పుడు యుద్ధ క్షేత్రంగా మారింది. అమెరికా బలగాలు వెళ్ళిపోయిన వెంటనే టర్కీ మిలటరీ ఆపరేషన్ మొదలైంది.

    మరింత చదవండి
    next