పలణీస్వామి

  1. ఎడప్పాడి పళనిస్వామి

    ‘‘పార్టీ ఆయనకు ప్రతిసారీ అవకాశం ఇస్తూనే వచ్చింది. అలా, 1991 నుంచి 2011 మధ్య ఆయన ఒక్కసారి జరిగిన ఎన్నికల్లో మినహా పోటీచేసినప్రతిసారీ ఓడిపోయారు. ఆయన స్థానంలో మరో నేత ఉండుంటే, ఆ పరాజయాలకు రాజకీయాల నుంచి సన్యాసం తీసుకునేవారు. కానీ పళనిస్వామి తన ప్రయత్నాలు ఆపలేదు’’

    మరింత చదవండి
    next