నర్మదా

 1. జై మఖ్వానా, హరిత కందపాల్

  బీబీసీ ప్రతినిధులు

  మోదీ

  ''ఇది వాళ్ల ప్రభుత్వం. వారేం చేయలనుకుంటే అది చేయగలరు. మా భూమిని బలవంతంగా లాక్కున్నారు. అక్కడ నిర్మాణాలు మొదలయ్యాయి. మా జీవనాధారం పోయింది.''

  మరింత చదవండి
  next