రంజాన్

  1. ఇఫ్తార్ విందును, స్నేహితులు, బంధువులతో కలిసి తింటారు

    ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొన్ని లక్షల మంది ముస్లింలు ఈద్ ఉల్ ఫితర్ పండుగను జరుపుకోనున్నారు. కోవిడ్ మహమ్మారి మొదలయ్యాక ఇది రెండవ సారి వచ్చిన రంజాన్.

    మరింత చదవండి
    next