యూపీఏ

  1. కసబ్ ఇమేజ్

    'భారత్‌లో ముస్లింలను నమాజు చేయనివ్వరని, అధికారులు మసీదులకు తాళాలు వేసి ఉంచుతారని అతడు అనుకునేవాడు. తర్వాత మసీదులో ప్రార్థనలను చూసి షాక్ అయ్యాడు.'

    మరింత చదవండి
    next