ప్రయాగ్ రాజ్

  1. గంగా నదిలో మృతదేహాలు

    మట్టిలో శవాలు త్వరగా కలిసి పోతాయి. కానీ ఇసుకలో చాలాకాలం పడుతుంది. వరద నీరు పెరగడంతో నదిలో కొట్టుకొచ్చే శవాల సంఖ్య కూడా పెరిగింది.

    మరింత చదవండి
    next