వికీలీక్స్

 1. జూలియన్ అసాంజే అప్పగింత

  "ఇది చాలా నిరాశకు గురిచేసింది. జూలియన్ అసలు బెల్మర్ష్ జైలులో ఉండకూడదు. ఆయనపై ఆరోపణలు కొట్టివేయాలని అమెరికా న్యాయ శాఖను కోరుతున్నాను" అని ఆయన భాగస్వామి అన్నారు.

  మరింత చదవండి
  next
 2. అసాంజే

  ఈక్వెడార్ రాయబార కార్యాలయంలో అసాంజేను దాదాపు ప్రతి రోజూ కలిసేదానని, అలా ఆయనను చాలా బాగా తెలుసుకోగలిగానని ఆయన జీవిత భాగస్వామి స్టెల్లా మోరిస్ తెలిపారు.

  మరింత చదవండి
  next