బిలావల్ భుట్టో

 1. సోహైల్ వఢైచ్

  బీబీసీ కోసం

  ఇ్రమాన్ ఖాన్

  కరోనా కష్టకాలంలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రభుత్వానికి విపక్షాలు అండగా నిలిచినా పాకిస్తాన్ సంక్షోభం దిశగా ఎందుకు పయనిస్తోంది. దేశంలో ఏం జరుగుతోంది.

  మరింత చదవండి
  next