రాజ వివాహం

 1. హ్యారీ, మేగన్

  ప్రిన్స్ హ్యారీ, మేగన్ దంపతులు.. రాజవంశం నుంచి లభించే డబ్బులు తీసుకోకుండా ఆర్థికంగా ఎలా స్వతంత్రులు కాగలరు?

  మరింత చదవండి
  next
 2. మేఘన్, హ్యారీ

  ఈ ప్రకటన రాజ కుటుంబానికి అసంతృప్తి కలిగించిందని బకింగ్‌హాం ప్యాలస్ తెలిపింది. ఈ నిర్ణయం కంటే, వారు తమను సంప్రదించకుండా ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వారిని బాధ పెట్టి ఉండొచ్చు.

  మరింత చదవండి
  next