థెరెసా మే

 1. బోరిస్ జాన్సన్

  కన్జర్వేటివ్ పార్టీ సభ్యులు తమ నాయకుడిగా బోరిస్ జాన్సన్‌ను బ్యాలట్ పద్ధతిలో ఎన్నుకున్నారు.

  మరింత చదవండి
  next
 2. హంట్, జాన్సన్

  కన్సర్వేటివ్ పార్టీ ఎంపీలు తుది పోటీలో నిలిచే ఇద్దరు అభ్యర్థులు ఎవరన్నది నిర్ణయించారు. ఆ పార్టీలోని సుమారు 1.6 లక్షల మంది సభ్యుల చేతిలో ఆఖరి నిర్ణయం ఉంది.

  మరింత చదవండి
  next