หิมะตกที่ฮาวาย
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

หิมะตกที่ฮาวาย

เกิดหิมะตกในหลายพื้นที่ในรัฐฮาวาย ของสหรัฐฯ โดยปริมาณหิมะสะสมตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมาวัดได้ถึง 3 ฟุต

นักพยากรณ์อากาศระบุว่า ปรากฏการณ์หิมะตกในรัฐฮาวาย ซึ่งอยู่ในแถบเขตร้อนไม่ใช่เรื่องผิดปกติแต่อย่างใด ทว่าที่ผ่านมาฮาวายไม่มีหิมะตกหนักเช่นนี้มาก่อน โดยพื้นที่ที่มีหิมะตกหนักคือ บริเวณยอดเขาที่สูงที่สุด 2 แห่ง คือยอดเขาเมานาเคอา และยอดเขาเมานาโลอา ซึ่งมีความสูงกว่า 4,265 เมตร บริเวณนี้บางครั้งมีหิมะตก 5-6 ครั้งต่อปี

สำนักพยากรณ์อากาศสหรัฐฯ เผยว่าฮาวายจะยังเจอกับสภาพอากาศที่แปรปรวนไปอีกสองถึงสามวัน อันเป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำและความร้อนชื้นสะสม