เทียบตัวเองกับผู้นำโลก คุณคล้ายใครที่สุด

  • 17 มกราคม 2017

ก่อน โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯคนที่ 45 ในวันศุกร์นี้ มาลองเปรียบเทียบคุณสมบัติของตัวคุณเองกับบรรดาผู้ทรงอำนาจที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็น การศึกษา อายุ หรือประสบการณ์การทำงาน

มาดูกันว่าคุณอยู่ในระดับใด เมื่อเทียบกับบรรดาผู้นำทั่วโลก 195 คน ซึ่งข้อมูลนี้รวบรวมโดยบีบีซี มอนิเทอริง (BBC Monitoring)

ข้อมูลอายุ วุฒิการศึกษา และระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้นำ 195 ประเทศในที่นี้ รวบรวมโดยหน่วยวิจัย บีบีซี มอนิเทอริง รีเสิร์ช โดยปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2016

อายุ

การศึกษา

อายุงาน

ระเบียบวิธีวิจัย

ข้อมูลอายุ วุฒิการศึกษา และระยะเวลาดำรงตำแหน่งของผู้นำ 195 ประเทศในที่นี้ รวบรวมโดยหน่วยวิจัย บีบีซี มอนิเทอริง รีเสิร์ช โดยปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2016

ผู้นำประเทศที่ไม่มีข้อมูลวันเดือนปีเกิดและวุฒิการศึกษาจะไม่นับรวมอยู่ในฐานข้อมูลนี้

สำหรับโครงการฐานข้อมูลนี้ "ผู้นำประเทศ" หมายถึงผู้ที่กุมอำนาจไว้มากที่สุดอย่างแท้จริงในประเทศนั้น

ในกรณีของซาน มาริโน ซึ่งมีประมุขของรัฐสองคนที่มีอำนาจเท่าเทียมกัน และปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเดียวกัน จะมีการสุ่มเลือกประมุขของรัฐเพียงคนใดคนหนึ่งเป็นครั้ง ๆ ไป

โดยทั่วไปแล้ว วันที่ผู้นำสาบานตนเข้ารับตำแหน่งหรือรับมอบอำนาจ ถือเป็นวันเริ่มต้นของสมัยการครองอำนาจของผู้นำคนนั้น