โฆษกรัฐบาลเผยกราบบังคมทูลเสนอจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิง ปลายเดือน ต.ค.ปีนี้

  • 8 มีนาคม 2017
พระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.9 Image copyright LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Images

พลโทสรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กราบบังคมทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย เสนอเรื่องการจัดพระราชพิธีดังกล่าวในปลายเดือนตุลาคมปีนี้

พลโทสรรเสริญ เปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีฯ ได้เห็นชอบช่วงเวลาดังกล่าว ในการประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 1 มี.ค.2560 อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีกระแสข่าวว่าจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ ในระหว่างวันที่ 25-30 ธ.ค.2560 ซึ่งไม่เป็นความจริง

เว็บไซต์รัฐบาลให้ข้อมูลว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมรับทราบร่างหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังนี้

Image copyright Wasawat Lukharang/BBCThai

งานวันที่ 1 พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

งานวันที่ 2 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

งานวันที่ 3 เก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

งานวันที่ 4 งานพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง

งานวันที่ 5 เลี้ยงพระภิกษุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

สำหรับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนจะดำเนินการทั้งในกรุงเทพมหานคร จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศ ตลอดจนในต่างประเทศด้วย