ภาวะขาดแคลนอาหารในโมซูล
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ภาวะขาดแคลนอาหารในโมซูล

  • 21 มีนาคม 2017

ในขณะที่การสู้รบที่เมืองโมซูลกำลังงวดเข้ามาทุกขณะ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ทางตะวันตกของเมืองกำลังต่อสู้เพื่อความอยู่รอด พวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองโดยปราศจากไฟฟ้าหรือน้ำใช้ กับมีอาหารประทังชีวิตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในเวลาเดียวกันชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในค่ายผู้อพยพที่มีสภาพแออัด และอยู่ไม่ไกลจากแนวหน้า โอกาสที่พวกเขาจะได้รับความช่วยเหลือมีน้อยมาก และอาจเสี่ยงที่จะประสบภาวะขาดแคลนอาหาร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง