ทำบุญ-เล่นน้ำสงกรานต์

เทศกาลวันหยุดในช่วงปีใหม่ไทยเป็นโอกาสแห่งการหยุดพักผ่อน ได้ทำบุญ ทั้งยังสนุกสนานจากการเล่นน้ำสงกรานต์และมีความสุขพร้อมหน้ากับครอบครัว ที่อาจต่างต้องใช้ชีวิตเร่งรีบมาตลอดปี

แม่ชีจากเสถียรธรรมสถาน

ที่มาของภาพ, REUTERS/Athit Perawongmetha

คำบรรยายภาพ,

แม่ชีจากเสถียรธรรมสถานรับบิณฑบาตจากผู้มีจิตศรัทธา ณ เสถียรธรรมสถาน ในกรุงเทพฯ

ที่มาของภาพ, Wannasakpijitr Boonserm

คำบรรยายภาพ,

ที่อีสาน ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม แห่งคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหาสารคาม อธิบายว่าในฮีต 12 หรือประเพณีที่ต้องปฏิบัติใน 12 เดือน ของคนอีสาน หรือ ไท-ลาว ฮีตเดือน 5 หรือ บุญสงกรานต์ หรือ บุญปีใหม่ เป็นฮีตที่สำคัญยิ่งที่ผู้คนในภาคอีสาน หรือ ภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย และผู้คนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ต้องกลับบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญในครอบครัว คนอีสานถือเป็นการโฮม หรือ รวมกันในเครือญาติครั้งใหญ่ครั้งหนึ่ง

ที่มาของภาพ, REUTERS/Athit Perawongmetha

คำบรรยายภาพ,

ช่วงเทศกาลสงกรานต์คนส่วนใหญ่ยังหาหนทางให้ได้ทำบุญกุศลในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง

ที่มาของภาพ, Wannasakpijitr Boonserm

คำบรรยายภาพ,

สงกรานต์เป็นการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมที่แม้ในสังคมเมืองจะมีการละเล่นสงกรานต์ในรูปแบบใหม่ แต่ ดร.วรรณศักดิ์พิจิตร เห็นว่าสงกรานต์แบบดั้งเดิมก็ยังปรากฏในสังคมต่างจังหวัด สังคมชนบทอยู่เช่นเดิม

ที่มาของภาพ, Wannasakpijitr Boonserm

คำบรรยายภาพ,

แม้ในสังคมปัจจุบันผู้คนจะออกไปประกอบอาชีพต่าง ๆ นอกถิ่นกำเนิด ตามระเบียบสังคมแบบใหม่ แต่เมื่อถึงบุญเดือน 5 หรือ วันสงกรานต์ ซึ่งมีระยะเวลาในกิจกรรมของบุญ 3 วัน ผู้คนต่างมุ่งหน้ากลับสู่บ้านเกิดเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวและชุมชน เช่น การสรงกู่ การทำบุญเลี้ยงผีปู่ตา ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเคารพนับถือของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ การทำบุญเลี้ยงพระ การสรงน้ำพระ การแห่พระ การตบประทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ที่บริเวณริมแม่น้ำ ริมห้วยของชุมชน การรดน้ำดำหัว สมมา ขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัว ซึ่งอาจเป็น ปู่ ย่า ตา ยาย หรือ พ่อ แม่ ลุง ป้า

ที่มาของภาพ, LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP/Getty Image

คำบรรยายภาพ,

น้ำเป็นสื่อแห่งมงคลที่ต้องส่งความสุขให้กันแก่กันในปีใหม่

ที่มาของภาพ, ROBERTO SCHMIDT/AFP/Getty Images

คำบรรยายภาพ,

หนูน้อยชาวเมียนมาตัวเปียกปอนเพราะถูกสาดน้ำในประเพณีทิงจัน ซึ่งมีการทำบุญและเล่นสาดน้ำไม่ต่างจากไทย