แข่งบอลโบราณในเม็กซิโก

แข่งบอลโบราณในเม็กซิโก

การแข่งขันครั้งนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่สองนับตั้งแต่ปี 2006 มี 10 ทีมเข้าร่วมจากทั่วประเทศเม็กซิโก แต่ละทีมมีผู้เล่น 7 คน ซึ่งต้องใช้สะโพกในการควบคุมบอลยางที่มีน้ำหนักมากบนสนามแคบ ๆ ห้ามใช้เท้า

บอลโบราณนี้มีการเล่นทั่วอเมริกากลางมาตั้งแต่ราว 1,500 ปีก่อนคริสตกาล ก่อนที่จะถูกห้ามเล่น หลังจากที่สเปนพิชิตเม็กซิโกได้สำเร็จ การละเล่นนี้มีหลากหลายรูปแบบการเล่น และยังคงมีการถกเถียงกันว่ารูปแบบการเล่นดั้งเดิมเมื่อหลายพันปีก่อนเป็นอย่างไร โดยหลายรูปแบบมีแบ่งผู้เล่นเป็นสองฝ่าย ผู้เล่นแต่ละฝ่ายพยายามใช้สะโพกในการโต้บอลกลับไปยังอีกฝ่าย ผู้เล่นฝ่ายใดที่ไม่สามารถรับบอลได้จะทำให้อีกฝ่ายได้คะแนนไป ขณะที่มีการเล่นบอลโบราณบางรูปแบบที่อนุญาตให้ผู้เล่นใช้ศอกและเข่าในการรับบอลได้ด้วย