จำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงทั่วโลกลดลง 1 ใน 3

  • 2 มิถุนายน 2017
เด็กกำลังดูนมจากขวดนม
คำบรรยายภาพ อินเดียเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วง มากเป็นอันดับต้น ๆ

วารสารเชิงวิชาการเดอะแลนเซท ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ชี้ว่า การเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย เป็นกุญแจสำคัญซึ่งช่วยลดอัตราการติดเชื้อโรคท้องร่วงในเด็กที่สุขภาพอ่อนแอและขาดสารอาหาร ส่วนวัคซีนมีส่วนช่วยเพิ่มผลกระทบในเชิงบวก ด้วยเหตุผลดังกล่าวทำให้จำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากโรคท้องร่วง ลดลง 1 ใน 3 ระหว่างปี 2005 และ 2015

อย่างไรก็ตาม โรคท้องร่วงก็ยังคงเป็นสาเหตุอันดับ 4 ของการเสียชีวิตในเด็กทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่เสียชีวิตก่อนอายุครบ 5 ปี มีจำนวนเกือบ 500,000 คน แต่ตัวเลขดังกล่าวอาจจะต่ำกว่าความเป็นจริงมาก เนื่องจากยังขาดข้อมูลจากแถบซับซาฮาร่า ในทวีปแอฟริกา ซึ่งมีรายงานว่า มีจำนวนผู้ป่วยมากที่สุด

โรคที่ป้องกันและรักษาได้

โรคท้องร่วง เป็นสาเหตุทางอ้อมของการเสียชีวิตได้ในบางกรณี เนื่องจากโรคท้องร่วงอาจจะทำให้อาการของโรคอื่นที่แทรกซ้อน เช่น โรคปอดบวมและโรคหัด รุนแรงขึ้นมาได้

นอกจากนี้ในการศึกษา "โกลบอล เบอร์เดน ออฟ ดิซีส" ยังระบุ ผู้เสียชีวิตจากโรคท้องร่วงร้อยละ 42 อยู่ในประเทศไนจีเรียและอินเดีย

ดร.อาลี ม็อคดัด จากสถาบันเมตริกสุขภาพและการประเมิน แห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตัน หัวหน้าทีมวิจัยนี้ กล่าวว่า 'โรคท้องร่วงจะส่งผลต่อเด็กเล็กอย่างไม่ได้เป็นสัดส่วนกันและดูเหมือนว่าตัวเลขการเสียชีวิตจะดูลดลง สามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ แต่ก็ไม่ควรละเลยผลกระทบรุนแรงจากโรคเหล่านี้'


สถิติผู้ป่วยโรคท้องร่วงปี 2015

  • กรณีผู้ป่วยโรคท้องร่วง 2.39 พันล้านราย
  • เกือบครึ่งหนึ่ง (975.5 ล้านคน) เกิดขึ้นกับเด็ก
  • ผู้เสียชีวิต 1.3 ล้านคน
  • ผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก 499,000 คน
  • อัตราผู้เสียชีวิตสูงสุด พบในประเทศชาด และไนเจอร์

ที่มา: แลนเซท

แม้ว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงโดยรวมในทุกกลุ่มอายุจะลดลงร้อยละ 20 และร้อยละ 34 ในเด็ก แต่อัตราการติดเชื้อยังลดลงช้ากว่ามาก โดยในระหว่างปี 2005 และ 2015 อัตราการติดเชื้อโรคท้องร่วงในเด็ก ลดลงเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งจากจำนวนโรคที่เกี่ยวกับกลุ่มอาการท้องร่วงทั้งหมด ไวรัสโรตายังคงเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

ขณะที่ตัวเลขการเสียชีวิตจากไวรัสโรตาที่ลดลงร้อยละ 44 ในปี 2015 นักวิจัยเชื่อว่าเป็นผลมาจากวัคซีนชนิดใหม่


ปัญหาที่ไม่สามารถยอมรับได้

นางยาเอล เวลเลอแมน นักวิเคราะห์อาวุโสด้านนโยบายสุขภาพและสุขลักษณะ จากวอเทอร์เอด กล่าวว่า 'เรามีกำลังใจมากขึ้น ที่ได้รู้ว่าจำนวนเด็กเสียชีวิตจากโรคท้องร่วงลดน้อยลง' แต่ 'ก็ยังรับไม่ได้ที่โรคท้องร่วง ยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี เกือบครึ่งล้านคน'

'ปัญหาการขาดสารอาหารประมาณร้อยละ 50 ยังมีส่วนเกี่ยวข้องต่อการติดเชื้อรุนแรง เป็นโรคท้องร่วงและโรคพยาธิ ซึ่งจะมาพร้อมกับน้ำที่ไม่สะอาดและการขาดสุขลักษณะที่่ดี' และจะทำให้โอกาสในการมีชีวิตรอดของเด็กลดลงอีก แม้ว่าโรคที่ว่านี้จะสามารถป้องกันได้ก็ตาม