ระบบเลือกตั้งสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไร?
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ระบบเลือกตั้งสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไร?

  • 8 มิถุนายน 2017

รู้จักระบบเลือกตั้งสหราชอาณาจักรก่อนวันเลือกตั้งทั่วไป

วันพรุ่งนี้ (8 มิ.ย.) ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 45 ล้านคนในสหราชอาณาจักรจะออกไปกากบาทใช้สิทธิในการเลือกตั้งทั่วไป โดยในสหราชอาณาจักรนั้นมีประชากรราว 65 ล้านคน และในจำนวนนี้ 85% เป็นผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี นั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง

คะแนนเสียงของพวกเขาจะเป็นเครื่องตัดสินว่าพรรคการเมืองใดจะได้เข้ามาบริหารประเทศในห้วงเวลาที่กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ ไปดูกันว่าระบบการเลือกตั้งอังกฤษเป็นอย่างไร