สติ๊กเกอร์ เคนยา
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แค่เตือนผู้ขับก็ช่วยลดอุบัติเหตุได้แล้ว

  • 11 มิถุนายน 2017

เคนยาเป็นประเทศหนึ่งที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ผู้ขับขี่รถบัสในเคนยาหรือรถมาตาตูเป็นตัวแปรหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ

นักวิจัยในสหรัฐฯ พบว่าการใช้สติ๊กเกอร์ซึ่งประหยัดกว่าการอบรมผู้ขับ สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ขับได้ สติ๊กเกอร์ดังกล่าวเขียนบอกให้ผู้โดยสารเตือนผู้ขับขี่ที่ขับรถแบบประมาทและเลินเล่อได้โดยตรง การศึกษาพบว่ารถบัสที่มีสติ๊กเกอร์ติดไว้ ช่วยลดอุบัติเหตุลงได้ 25% และรักษาชีวิตคนได้หลายร้อยคน นักวิจัยชี้ว่าการสะกิดเตือนส่งผลต่อพฤติกรรมของคนได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง