เขม่าปืนจางหาย ชุมชนร่วมมือ เสือจึงกลับมาสู่ผืนป่าอุทยานเนปาลอีกครั้ง

เขม่าปืนจางหาย ชุมชนร่วมมือ เสือจึงกลับมาสู่ผืนป่าอุทยานเนปาลอีกครั้ง

นักอนุรักษ์สัตว์ป่าติดตั้งกล้องหลายพันตัวทั่วผืนป่าเนปาล เพื่อสังเกตการณ์ประชากรเสือที่เพิ่มสูงเกือบ 2 เท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เสือเกือบสูญพันธุ์ไม่เหลือในประเทศ ในขณะที่ในไทยก็เห็นจำนวนเสือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน