เนปาลติดตั้งกล้องเต็มผืนป่า นับจำนวนประชากรเสือเพิ่ม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

เขม่าปืนจางหาย ชุมชนร่วมมือ เสือจึงกลับมาสู่ผืนป่าอุทยานเนปาลอีกครั้ง

  • 31 ตุลาคม 2018

นักอนุรักษ์สัตว์ป่าติดตั้งกล้องหลายพันตัวทั่วผืนป่าเนปาล เพื่อสังเกตการณ์ประชากรเสือที่เพิ่มสูงเกือบ 2 เท่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากเดิมที่เสือเกือบสูญพันธุ์ไม่เหลือในประเทศ ในขณะที่ในไทยก็เห็นจำนวนเสือเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน