อนาคตใหม่: เปิดคำร้องยุบพรรคและตัดสิทธิเลือกตั้ง ธนาธร-ปิยบุตร ข้อหาล้มล้างการปกครองฯ

  • 26 กรกฎาคม 2019
ผู้สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ Image copyright Getty Images

พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) อาจยื่นขอขยายเวลาส่งคำชี้แจงคำร้องที่กล่าวหาว่าพรรคมีพฤติกรรมเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เนื่องจากมีหลายกรณีที่ต้องชี้แจง อีกทั้งมีบางประเด็นที่ฝ่ายกฎหมายของพรรคมองว่า "แปลก" จนยากที่จะอธิบายในข้อกฎหมายหรือทางวิชาการ

ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ อนค.ส่งคำชี้แจงภายใน 15 วัน หลังจากได้รับสำเนาคำร้อง คือ ภายในวันที่ 6 ส.ค.

"มีหลายประเด็นที่เราโต้แย้งตามหลักกฎหมายได้ไม่ยาก แต่มีบางประเด็นที่ผู้ร้องตั้งมาแปลก ๆ และเราต้องคิดว่าจะชี้แจงอย่างไรในทางวิชาการและทางกฎหมาย" แหล่งข่าวจากฝ่ายกฎหมาย อนค. กล่าว โดยอ้างถึงข้อกล่าวหาที่ระบุว่า อนค. มีความเชื่อมโยงกับองค์กรลับ "อิลลูมินาติ" (Illuminati) ซึ่งนายณฐพร โตประยูร ผู้ร้องระบุว่ามีแนวคิดล้มล้างการปกครองระบบกษัตริย์

เปิดคำร้องยุบพรรค-ตัดสิทธิ์ทางการเมือง

นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2562 กล่าวหา พรรคอนาคตใหม่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ (หัวหน้าพรรค) นายปิยบุตร แสงกนกกุล (เลขาธิการพรรค) และคณะกรรมการบริหารพรรค ว่ามีแนวคิดและเจตนาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

คำร้องนี้ นายณฐพรได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยใน 3 ประเด็น คือ

1.ข้อบังคับของพรรคเป็นโมฆะหรือไม่

2.ผู้ถูกร้องทั้ง 4 กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่

3.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค อนค. รวมทั้งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร หัวหน้าพรรค นายปิยบุตร เลขาธิการพรรค และคณะกรรมการบริหารพรรค

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเมื่อวันที่ 19 ก.ค. รับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้ง 4 ยื่นคำชี้แจงข้อกล่าวหาภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง คือ ภายในวันที่ 6 ส.ค. อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวจากฝ่ายกฎหมาย อนค. บอกกับบีบีซีไทยว่า มีความเป็นไปได้ว่าอาจยื่นขอขยายเวลาหากทำคำชี้แจงเสร็จไม่ทัน

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ ในคำร้องที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ นายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลตัดสิทธิการเลือกตั้งของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตร แสงกนกกุล

บีบีซีไทยสรุปประเด็นและหลักฐานที่นายณฐพรหยิบยกมาประกอบข้อกล่าวหา อนค. ดังนี้

  • ข้อบังคับ อนค.ไม่มีถ้อยคำที่แสดงถึงการยอมรับว่าประเทศไทยต้องมี "การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" แต่ใช้คำว่า "หลักประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ" แทน แสดงให้เห็นว่า อนค. หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า "อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข" ในข้อบังคับพรรค ซึ่งไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญปี 2560 ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 2 ว่า "ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข"
  • ผู้ถูกร้องทั้ง 4 มีพฤติการณ์กระทำและมีแนวคิด ทัศนคติ คลั่งไคล้ปรัชญาตะวันตกและเป็นขบวนการปฏิกษัตริย์นิยมที่มองว่าการดำรงอยู่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สามารถไปด้วยกันได้กับการเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง
  • นายธนาธรเป็นนายทุนของเว็บไซต์และนิตยสาร ฟ้าเดียวกัน ที่มีเนื้อหาเผยแพร่โจมตีและลดความน่าเชื่อถือของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงตลอดหลายปีที่ผ่านมา และเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวคิดการ "โค่นอำมาตย์" นอกจากนี้ น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษก อนค. ยังมีพฤติกรรมการแสดงออกต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาตั้งแต่ก่อนเข้าเป็นสมาชิกพรรค เห็นได้จากภาพและข้อความต่าง ๆ ที่โพสต์ในเฟซบุ๊ก ที่แสดงให้เห็นเจตนาว่าไม่เคารพหรือยินดีในการมีอยู่ขององค์พระมหากษัตริย์
  • นายปิยบุตร เลขาธิการ อนค. มีการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน จากการแสดงความคิดเห็นเรื่องสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ในหลายเวที รวมทั้งในการปราศรัยหาเสียงที่ทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาต่อระบอบการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  • สัญลักษณ์ของพรรคมีลักษณะสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับหัว ซึ่งมีความเหมือนกับสมาคมอิลลูมินาติ (Illuminati) ซึ่งเป็นองค์กรลับที่รู้จักกันทั่วไปว่า มีเป้าหมายใหญ่ต้องการล้มล้างหรือปฏิวัติความเชื่อใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องระบอบการปกครองและศาสนา แสดงให้เห็นว่า อนค. มีวัตถุประสงค์ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่เชื่อถือความคิดเก่า ๆ ที่สั่งสอนกันมา อนค.จึงเป็นพรรคการเมืองที่เป็นอันตรายต่อระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
Image copyright BBC Thai
คำบรรยายภาพ นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ถูกกล่าวหาว่า "มีการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ"

อนาคตใหม่กับ "อิลลูมินาติ"

ข้อกล่าวหาที่สร้างความ "แปลกใจ" ให้กับทีมกฎหมาย อนค. มากที่สุด คือ ประเด็นที่ว่าพรรคฯ มีความเชื่อมโยงกับองค์กรลับ "อิลลูมินาติ" ซึ่งนายชัยธวัช ตุลาธน รองเลขาธิการพรรคยืนยันว่า อนค.และโลโก้พรรค ไม่มีความเกี่ยวข้องกับองค์กรลับอิลลูมินาติแต่อย่างใด

"ยืนยันครับว่าไม่เกี่ยวข้อง ติดต่อยังไงยังไม่รู้เลย" นายชัยธวัชกล่าวกับบีบีซีไทย

สำหรับโลโก้พรรคที่เป็นรูปสามเหลี่ยมสีส้มกลับหัวนั้น รองเลขาธิการ อนค. อธิบายว่า สามเหลี่ยมกลับหัว แสดงถึงการให้ความสำคัญกับประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศ ลูกศรที่ชี้พุ่งขึ้นไป คือ การมุ่งหน้าไปสู่ "อนาคตใหม่" เครื่องหมายนี้จึงหมายถึง ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดร่วมกันนำพาสังคมไทยก้าวไปสู่อนาคตใหม่

นายณฐพรอธิบายในคำร้องว่า อิลลูมินาติก่อตั้งขึ้นที่เมืองอินกอลสตาดท์ ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 1776 โดยอดัม ไวส์ฮอพ ผู้ยึดถือปรัชญาความคิดอิสระ ไม่ยึดติดกับความเชื่อเก่า ๆ ที่สั่งสอนกันมาทั้งเรื่องระบบการปกครองและศาสนา เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคการปกครองแบบใหม่ (New World Order) และเชื่อกันว่าสมาคมอิลลูมินาติอยู่เบื้องหลังการล้มล้างการปกครองด้วยระบบกษัตริย์ของหลาย ๆ ประเทศในทวีปยุโรป รวมถึงการประกาศอิสรภาพของอเมริกาในปี 1776

Image copyright Getty Images
คำบรรยายภาพ โลโก้สามเหลี่ยมหัวกลับของพรรคอนาคตใหม่ มีความคล้ายคลึงกับสัญลักษณ์ของสมาคมอิลลูมินาติ คำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญระบุ

นายณฐพรยืนยันกับบีบีซีไทยวันนี้ (26 ก.ค.) ว่า เขาศึกษาแนวคิดและการดำเนินงานของสมาคมนี้มาอย่างจริงจังและเชื่อว่า อนค.มีแนวคิดที่เหมือนกับอิลลูมินาติ ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงในสหรัฐฯ

"สมาคมนี้มันมีแนวนโยบายคือล้มล้างพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อยู่ยุโรปแล้ว พูดง่าย ๆ ว่ามีแนวคิดเรื่องของการปฏิรูปโลกใหม่ ส่วน อนค.จะมีความเชื่อมโยงกับองค์กรนี้จริง ๆ หรือไม่ ก็เป็นหน้าที่ที่เขาต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็น" นายณฐพรกล่าว พร้อมกับแสดงความมั่นใจว่าเนื้อหาคำร้องของเขานั้นหนักแน่น และ "มีโอกาสที่ อนค.จะถูกยุบพรรค"