“ราชาแห่งอาทิตย์” นักธุรกิจผู้สร้างเมืองพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

“ราชาแห่งอาทิตย์” นักธุรกิจผู้สร้างเมืองพลังงานแสงอาทิตย์ในจีน

  • 9 มีนาคม 2017

จีนถือเป็นประเทศที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศรุนแรงเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ไม่เพียงภาครัฐที่พยายามรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหานี้ แต่นักธุรกิจจีนคนหนึ่ง ได้สร้าง "หุบเขาแห่งพลังงานแสงอาทิตย์" หวังเป็นชุมชนตัวอย่างให้แก่เมืองอื่น ๆ ในจีนทำตาม แต่ความฝันของเขาจะใหญ่เกินไปไหม?