ตู้เย็นของประชาชน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ตู้เย็นของประชาชน

  • 24 เมษายน 2017

ตลาดแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผุดแนวคิดในการแก้ปัญหาการทิ้งอาหารโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยการดำเนินโครงการ "ตู้เย็นของประชาชน" ที่ร้านค้า ร้านอาหาร และประชาชนทั่วไปสามารถนำอาหารที่เหลือจากการบริโภคไปบริจาคให้ผู้อื่นได้นำไปรับประทานต่อไป

"ตู้เย็นของประชาชน"เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยชุมชนในย่านบริกซ์ตัน ทางตอนใต้ของกรุงลอนดอน โดยมีการติดตั้งตู้เย็นชุมชนเพื่อรับบริจาคอาหารเหลือที่ยังมีคุณภาพดี แล้วให้ผู้ที่ต้องการอาหารสามารถแวะเข้าไปเลือกหยิบอาหารในตู้เย็นไปรับประทานได้ฟรี โดยมีอาสาสมัครคอยคัดอาหารที่หมดอายุออกจากตู้เย็น ผู้จัดโครงการเชื่อว่า โครงการนี้จะช่วยแก้ปัญหาอาหารถูกทิ้งขว้างไปโดยเปล่าประโยชน์ได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง