ไม่ใช่แค่สัมภาษณ์งาน เมื่อลามถามเรื่องส่วนตัว
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ไม่ใช่แค่สัมภาษณ์งาน เมื่อลามถามเรื่องส่วนตัว

  • 1 มิถุนายน 2017

เวลาสัมภาษณ์งาน คุณเคยเจอคำถามที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับความสามารถในการทำงานหรือไม่ หลายคนคงตอบว่าเคยเจอ

บีบีซีรวบรวมคำถามที่ไม่เหมาะสมและสร้างความขุ่นเคืองใจให้ผู้ถูกสัมภาษณ์งานมาให้ชม