ลิฟท์แห่งอนาคต
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

ลิฟท์แห่งอนาคต

  • 1 กันยายน 2017

รายการ BBC Click พาไปชมการทดสอบลิฟท์โดยสารที่สามารถเคลื่อนไปได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยใช้เทคโนโลยีแม่เหล็กซึ่งเป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ขับเคลื่อนรถไฟความเร็วสูง

ธิสเซ่นครุปป์ เอลลิเวเตอร์ บริษัทสัญชาติเยอรมัน เป็นผู้พัฒนาลิฟท์ชนิดนี้ ซึ่งแทนที่จะใช้ลวดสลิงชักลากลิฟต์ให้ขึ้นลงในแนวตั้ง แต่บริษัทใช้เทคโนโลยีมอเตอร์เชิงเส้น (linear motors) ซึ่งอาศัยแรงขับเคลื่อนจากมอเตอร์แบบเส้นที่ติดตั้งอยู่ที่รางลิฟท์ ช่วยให้ลิฟท์เคลื่อนไปได้จากแนวตั้ง แล้วเคลื่อนเข้าสู่ปล่องลิฟท์ต่อไปในแนวนอนได้เลย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง