นิทรรศการ 'พระราชาในดวงใจ'

บีบีซีไทยพาชมนิทรรศการ 'พระราชาในดวงใจ' และนิทรรศการ 'ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช' ที่กำลังจัดแสดงที่บริเวณชั้น 8 และ 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมจากศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัย

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมจากศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัย

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจจัดแสดงผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงาน

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ภายในงาน ยังจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาชมได้ยาก

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

รูปหล่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส และพระราชธิดา

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบใน ในงานนิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

บรรยากาศในงานนิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

พระบรมฉายาลัษณ์ส่วนหนึ่งในงานนิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

บรรยากาศในงานนิทรรศการ พระราชาในดวงใจ

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

นิทรรศการ พระราชาในดวงใจ จะจัดแสดงไปจนถึง 26 พฤศจิกายน 2560 ที่บริเวณชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ประชาชนเข้าชมนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดแสดงไปจนถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 ที่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาแสดงในนิทรรศการครั้งนี้มีจำนวน 200 ภาพ โดยนำเสนอเป็น 3 ช่วงรัชกาล ตั้งแต่ช่วงต้นรัชกาล ช่วงกลางรัชกาล และช่วงปลายรัชกาล

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉายภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชวังไกลกังวล เมื่อปี พ.ศ. 2498

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงฉายพระรูปสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพธวรางกูร และทูลกระเหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อปี พ.ศ. 2498

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จเยือนนานาในทวีปยุโรป เมื่อปี พ.ศ. 2509

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ภาพถ่ายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จเยือนดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ส่วนหนึ่งของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่บริเวณชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ที่มาของภาพ, Wasawat Lukharang/BBC Thai

คำบรรยายภาพ,

ภาพถ่ายคุณทองแดง สุนัขทรงเลี้ยง ที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2547