อาหารสัตว์จากแบคทีเรียกินก๊าซมีเทน
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

โปรตีนจากแบคทีเรีย

การผลิตอาหารชนิดต่าง ๆ ล้วนมีต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมมหาศาล เกษตรกรทั่วโลกต่างต้องการใช้พืชที่มีโปรตีนสูงในการเลี้ยงสัตว์ แต่โลกกำลังขาดแคลนที่ดินและแหล่งน้ำสำหรับปลูกพืชเหล่านั้น ชายคนหนึ่งบอกว่าเขาค้นพบทางออกสำหรับปัญหานี้แล้ว

อลัน ชอว์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท คาลิสตา คิดไอเดียผลิตอาหารสัตว์จากแบคทีเรียชนิดที่เติบโตด้วยก๊าซมีเทน เขานำแบคทีเรียดังกล่าวซึ่งไม่มีพิษภัยและสามารถพบได้ในดินตามธรรมชาตินี้มาสร้างกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแทบจะไม่ใช้พื้นที่หรือน้ำเลย หลังจากแบคทีเรียได้รับก๊าซมีเทนนาน 2 สัปดาห์ ก็สามารถผลิตออกมาเป็นอาหารเม็ด และนำไปเลี้ยงปลา ซึ่งกลายเป็นอาหารของมนุษย์ต่อไป โดยกระบวนการผลิตนี้ผ่านการตรวจสอบจากสหภาพยุโรปและได้รับการยืนยันแล้วว่าปลอดภัย

แม้ในขณะนี้ ชอว์จะยอมรับว่าเขาใช้ก๊าซมีเทนที่ได้มาจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งยังไม่ใช่แหล่งพลังงานหมุนเวียน เขาบอกว่าในอนาคตจะนำก๊าซมีเทนจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนมาใช้ เช่น จากการเรอและผายลมของวัว และขยะที่เน่าเสีย