สีหน้าและดวงตาเว้าวอนช่วยตูบหาบ้านใหม่

สีหน้าและดวงตาเว้าวอนช่วยตูบหาบ้านใหม่

งานวิจัยจากอังกฤษพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่า สุนัขจะแสดงสีหน้าและดวงตาใสซื่อไร้เดียงสาเพื่อดึงดูดให้มนุษย์เกิดความรู้สึกรักและสงสาร แล้วรับพวกมันไปเลี้ยงดู นับเป็นพฤติกรรมที่มีวิวัฒนาการมาจากการที่สุนัขปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์

ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยพอร์ทสมัธ ในอังกฤษ ศึกษาเรื่องนี้จากสุนัขตามสถานสงเคราะห์สัตว์หลายแห่ง และตีพิมพ์ผลการศึกษาที่ได้ในวารสาร Scientific Reports โดยพบว่า สุนัขจะทำสีหน้าต่าง ๆ เช่น เลิกคิ้วเพื่อให้ดวงตาดูบ้องแบ๊วกลมโตขึ้นเหมือนเด็กทารก เวลาที่มีมนุษย์จ้องมองพวกมันอยู่ มากกว่าตอนที่มนุษย์ไม่สนใจ หรือตอนที่มีคนให้ของกิน และสุนัขจะไม่แสดงสีหน้าเช่นนี้กับสุนัขด้วยกันเอง

ผลการวิจัยที่ได้ครั้งนี้หักล้างความเชื่อที่มีมานานว่าสุนัขแสดงสีหน้าต่าง ๆ ไปตามอารมณ์ความรู้สึก มากกว่าจะเป็นพฤติกรรมเพื่อการสื่อสาร

ที่มาของภาพ, Getty Images

บริดเจท วอลเลอร์ ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาเชิงวิวัฒนาการ จากมหาวิทยาลัยพอร์ทสมัธ กล่าวว่า ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า การที่สุนัขแสดงสีหน้าตอบสนองความสนใจของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับการที่พวกมันถูกรับไปเลี้ยงภายในเวลารวดเร็ว เพราะการที่สุนัขทำตาโตดูเว้าวอนน่าสงสารนั้น ช่วยกระตุ้นให้มนุษย์มีความรู้สึกรักและรับพวกมันไปเลี้ยง แม้ว่าที่จริงสุนัขจะไม่ได้รู้สึกเศร้าก็ตาม

ก่อนหน้านี้มีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยอาซาบุ ในญี่ปุ่นที่พบว่า เวลาเจ้าของจ้องมองไปที่ดวงตาสุนัขของตัวเองจะทำให้ระดับฮอร์โมนออกซิโตซินเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกรักและผูกพันกัน

ฮอร์โมนออกซิโตซิน เป็นฮอร์โมนซึ่งสร้างความรู้สึกผูกพัน เช่น ระหว่างแม่กับลูก และร่างกายคนเรายังผลิตฮอร์โมนชนิดนี้ขึ้นในระหว่างที่แม่ให้นมหรือจ้องมองที่ลูกน้อย

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสายสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเจ้าของอาจมีวิวัฒนาการหลังจากที่มนุษย์เริ่มนำสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสุนัขบ้าน