ยิมเพื่อเด็กเล็ก อีกหนึ่งหนทางแก้ปัญหาโรคอ้วนในเด็กอังกฤษ

ปัญหาโรคอ้วนในเด็กที่รุนแรงขึ้นของอังกฤษ กำลังสร้างความวิตกกังวลให้หลายฝ่าย โดยข้อมูลเมื่อปี 2016 - 2017 ของสำนักบริการสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) พบว่า 1 ใน 10 ของเด็กในอังกฤษที่เข้าโรงเรียนปีแรกมีปัญหาโรคอ้วน ด้วยเหตุนี้ทำให้นักธุรกิจรายหนึ่งเกิดแนวความคิดในการเปิดบริการโรงยิมสำหรับเด็กเล็กขึ้น และธุรกิจนี้กำลังได้รับความนิยมจากผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานหัดออกกำลังกายและมีสุขภาพที่ดี

นายแอนดี เกรย์ เจ้าของโรงยิม Gymfants ในเมืองมิดเดิลส์เบรอทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ บอกว่า ภายในยิมแห่งนี้มีอุปกรณ์ออกกำลังกายขนาดจิ๋วให้เด็กเล็กได้ใช้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีชั้นเรียนที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ออกกำลังกายไปพร้อม ๆ กับบุตรหลานด้วย

นายเกรย์ มีแนวคิดว่า การให้เด็กได้ฝึกฝนการออกกำลังกายตั้งแต่เล็ก ๆ และได้เห็นพ่อแม่ออกกำลังกายให้ดูเป็นตัวอย่างนั้น จะช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ และไม่รู้สึกกลัวเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกกำลังกายในชั้นเรียนวิชาพละศึกษาในโรงเรียน

ส่วนสถานการณ์โรคอ้วนในเด็กของไทยนั้น ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีปัญหาเด็กน้ำหนักตัวเกินมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยข้อมูลจากนายศรีธาร์ ดาร์มะปุริ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยทางอาหารและโภชนาการประจำองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UNFAO) ในกรุงเทพฯ ระบุว่า เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่น้ำหนักเกินมีจำนวนเพิ่มขึ้น 38% ระหว่างปี 2000-2016 และยังมีแนวโน้มแย่ลงอย่างต่อเนื่อง

โดยประเทศไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และสิงค์โปร์ จัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีเด็กน้ำหนักตัวเกินมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะที่ซามัวร์ ตองกา และนาอูรู เป็นประเทศที่มีปัญหานี้มากที่สุดในภูมิภาคแปซิฟิก

ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปัญหาโรคอ้วนในหมู่เยาวชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นเรื่องน่ากังวล เพราะเด็กที่มีน้ำหนักเกินมีความเสี่ยงกว่าผู้ใหญ่ที่จะป่วยด้วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2, ภาวะความดันโลหิตสูง และโรคตับ