โดรนส่งเสียงสิงโตช่วยไล่ช้างกลับเข้าป่าในอินเดีย

ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในรัฐทมิฬนาฑู ทางภาคใต้ของอินเดีย เพราะการที่มนุษย์แผ่ขยายพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยเข้าไปในเขตป่า รวมทั้งปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้พื้นที่อยู่อาศัยและหากินตามธรรมชาติของช้างลดลง ทำให้พวกมันต้องออกจากป่าเพื่อหาอาหาร ด้วยเหตุนี้ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์คนหนึ่งจึงมีแนวคิดนำเทคโนโลยีโดรนมาช่วยแก้ปัญหานี้

อริหรัญ นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ คิดค้นอุปกรณ์ขยายเสียงน้ำหนักเบาราว 2.5 กก. สำหรับนำไปติดตั้งที่โดรน เพื่อใช้เปิดเสียงผึ้งและสิงโตเพื่อทำให้ช้างกลัวไม่กล้าเข้าไปทำลายพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน หรือทำอันตรายผู้คนในเขตชุมชน

ปัจจุบันมีการนำโดรนแบบนี้ไปใช้ไล่ช้างไม่ให้เข้าใกล้เขตรางรถไฟและไร่นาของชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีการนำโดรนเหล่านี้ไปใช้ในงานอนุรักษ์เพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของช้างได้ด้วย