หมอฟัน “ได้กลิ่นความกลัว” จากคนไข้ จนทำฟันผิดพลาดได้

  • 28 พฤษภาคม 2018
Dentist Image copyright Getty Creative Stock

คนไข้ที่กลัวหมอฟัน มีความเครียดและวิตกกังวลทุกครั้งเมื่อต้องไปทำฟัน มีโอกาสจะพบกับความผิดพลาดในการรักษาได้สูง เนื่องจากทันตแพทย์จะรับรู้ได้ถึงกลิ่นตัวที่เปลี่ยนไปของคนไข้เมื่อเกิดความกลัว ซึ่งกลิ่นนี้ส่งผลต่อจิตใต้สำนึกของหมอ ทำให้เกิดความเครียดและทำฟันผิดพลาดได้

รายงานการวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Chemical Senses โดยดร.วาเลนตินา ปาร์มา รวมทั้งคณะนักวิจัยจากวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา SISSA ของอิตาลีระบุว่า ได้ทำการทดลองกับนักศึกษาทันตแพทย์จำนวน 24 คน เพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

ก่อนหน้านี้เคยมีงานวิจัยที่พบว่า ขณะที่คนเราเกิดอารมณ์รุนแรงโดยเฉพาะในด้านลบ คนผู้นั้นจะส่งกลิ่นกายที่แปลกไปออกมา ซึ่งกลิ่นดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออารมณ์และพฤติกรรมของผู้คนรอบข้างอย่างไม่รู้ตัว

ดร.ปาร์มาและคณะได้ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมการทดลองมอบเสื้อของตนเองให้กับทีมวิจัยคนละ 2 ตัว โดยตัวหนึ่งเป็นเสื้อที่สวมใส่ขณะทำข้อสอบอย่างเคร่งเครียด และอีกตัวหนึ่งเป็นเสื้อที่ใส่ขณะกำลังฟังการบรรยายแบบสบาย ๆ จากนั้นได้นำเสื้อทั้งหมดไปฉีดพ่นสารเคมีที่กลบซ่อนกลิ่นกายของแต่ละคนเอาไว้

มีการแยกนักศึกษาทันตแพทย์ออกเป็น 2 กลุ่ม และให้ทั้งหมดฝึกทำฟันกับหุ่นที่สวมเสื้อดังกล่าว ผลการตรวจสอบพบว่า นักศึกษาที่ฝึกทำฟันกับหุ่นซึ่งสวมเสื้อจากการสอบเคร่งเครียด ทำผิดพลาดมากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยสำคัญ และส่วนใหญ่เป็นความผิดพลาดที่อาจทำให้ฟันของคนไข้เสียหายได้

Image copyright Getty Creative Stock

ดร. ปาร์มากล่าวว่า สัญญาณทางเคมีขณะเกิดความกลัวที่ส่งออกมาเป็นกลิ่นกายนั้น แม้จะไม่ใช่กลิ่นที่รุนแรงชัดเจน แต่คนรอบข้างก็สามารถรับรู้ได้ ทั้งยังกระตุ้นให้คนเหล่านั้นเกิดอารมณ์และพฤติกรรมต่าง ๆ ที่ไม่พึงประสงค์โดยไม่รู้ตัวด้วย

อย่างไรก็ตาม คณะผู้วิจัยยังไม่แน่ใจว่า "กลิ่นความกลัว" จากคนไข้ มีผลต่อการรักษาสำหรับทันตแพทย์มืออาชีพที่ผ่านการฝึกฝนมาอย่างเพียงพอและมีประสบการณ์มากแล้วหรือไม่ แต่ดร.ปาร์มาชี้ว่า อย่างน้อยความรู้ในเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อทันตแพทย์โดยทั่วไป เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงอคติในการรักษาที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว

อ่านข่าวนี้เพิ่มเติม