เกษตรแบบยั่งยืนในเวียดนาม
อุปกรณ์ของท่านไม่สามารถใช้งานเครื่องเล่นสื่อได้

แบคทีเรียตรึงไนโตรเจน: แนวทางการเกษตรที่ยั่งยืนของเวียดนาม

  • 13 มิถุนายน 2018

นักวิทยาศาสตร์ในเวียดนามใช้ซูเปอร์แบคทีเรียเป็นตัวช่วยในการทำนาข้าวเลี้ยงปากท้องคนในประเทศ ถือเป็นความก้าวหน้าทางการเกษตรที่ช่วยลดปัญหามลพิษจากการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนที่ก่อให้เกิดปัญหาก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน

ดร.ฟาน ทิ ทู เฮือง จากสถาบันวิจัยพืชไร่ของเวียดนาม บอกว่า การที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในปริมาณมากเกินความต้องการของพืช ทำให้กว่า 50% ของปุ๋ยไนโตรเจนที่ใช้ในการทำนานั้นระเหยหรือไม่ก็ถูกชะล้างไป ส่งผลให้เกิดก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อน และมีอันตรายกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 300 เท่า

ด้วยเหตุนี้ ทีมนักวิทยาศาสตร์ของเวียดนามได้หันมาใช้ซูเปอร์แบคทีเรียในกลุ่มที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจน (nitrogen fixation) ซึ่งสามารถดึงก๊าซไนโตรเจนในบรรยากาศมาเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนในรูปที่พืชสามารถนำมาใช้ได้

ดร.ฟาน ทิ ทู เฮือง ระบุว่า แบคทีเรียดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลงได้ 25% แต่ยังช่วยให้ผลผลิตการเกษตรเพิ่มขึ้น 15% ด้วย

รายงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของสารคดีชุด Taking the Temperature ของบีบีซีซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนด้านการผลิตโดย Skoll Foundation มูลนิธิในสหรัฐฯ ที่ส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วนที่โลกกำลังเผชิญ