เหตุใดเราจึงต้องการระยะห่างระหว่างบุคคล?

เหตุใดเราจึงต้องการระยะห่างระหว่างบุคคล?

ใกล้แค่ไหนจึงจะถือว่าใกล้เกินไป? คำตอบของเรื่องนี้แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรม แต่เหตุใดคนเราจึงต้องการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลเวลาที่เราเจอคนที่ไม่คุ้นเคย บีบีซีพาไปหาคำตอบเรื่องนี้

งานวิจัยหลายชิ้นบ่งชี้ว่า คนในแต่ละวัฒนธรรมมีความรู้สึกต่างกันไปในเรื่องของการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล ตามปกติแล้วคนเราต่างมี "อาณาเขตส่วนตัว" ที่มองไม่เห็นอยู่ และเมื่อพบคนแปลกหน้าเรามักรักษาระยะห่างเอาไว้

บางคนไม่ค่อยสนใจเวลาที่คนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ ในขณะที่บางคนรู้สึกไม่สบายใจเวลามีใครที่ไม่คุ้นเคยเข้าใกล้ตัวจนเกินไป โดยปัจจัยด้านวัฒนธรรม อายุ และเพศ ส่งผลต่อความรู้สึกเรื่องพื้นที่ส่วนตัวนี้

นักวิทยาศาสตร์คิดว่านี่คือกลไกตามธรรมชาติของเราเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่าง ๆ โดยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Cross-Cultural Psychology เมื่อปี 2017 บ่งชี้ว่า คนซาอุดีอาระเบีย ฮังการี และโรมาเนีย มักเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลไว้ที่ประมาณ 127-140 ซม. ในขณะที่คนอาร์เจนตินา เปรู และบัลแกเรีย มีระยะห่างระหว่างบุคคลเพียง 77-81 ซม. ผู้เชี่ยวชาญบอกว่า ความรู้เกี่ยวกับระยะห่างที่ว่านี้ช่วยให้เราวางตัวได้เหมาะสมเมื่อเข้าสังคมพบปะเพื่อนใหม่ โดยเฉพาะเพื่อนจากต่างวัฒนธรรม