สถานีอวกาศนานาชาติ อายุครบ 20 ปี

สถานีอวกาศนานาชาติ (ไอเอสเอส) ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการลอยฟ้าที่โคจรรอบโลกของเรามีอายุครบ 20 ปีแล้ว หลังจากเริ่มก่อสร้างเมื่อปี 1998

ไอเอสเอสเป็นห้องทดลองและสถานอำนวยความสะดวกสำหรับงานค้นคว้าวิจัยในระดับนานาชาติซึ่งถูกประกอบขึ้นในวงโคจรต่ำของโลก โดยลอยอยู่ในวงโคจรที่ความสูงระดับ 278-460 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเฉลี่ย 27,724 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โคจรรอบโลกวันละประมาณ 16 ครั้ง

เราสามารถมองเห็นไอเอสเอสได้ด้วยตาเปล่าจากพื้นโลก เนื่องจากสถานีอวกาศแห่งนี้เป็นสิ่งก่อสร้างใหญ่ที่สุดที่อยู่ในระดับวงโคจรของโลก โดยมีมวลมากกว่าสถานีอวกาศใด ๆ ที่มนุษย์เคยสร้างมา

ไอเอสเอสทำหน้าที่เป็นห้องทดลองวิจัยอย่างถาวรในอวกาศ โดยนักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่บนสถานีแห่งนี้จะมีหน้าที่ทำการทดลองด้านต่าง ๆ เช่นชีววิทยา ชีววิทยามนุษย์ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ และ อุตุนิยมวิทยา ซึ่งต้องอาศัยการทดลองในสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงน้อย สถานีอวกาศแห่งนี้ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ทดสอบสำหรับระบบกระสวยอวกาศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้สำหรับปฏิบัติการระยะยาวเพื่อการไปสู่ดวงจันทร์และดาวอังคาร

ไอเอสเอสเป็นโครงการร่วมระหว่างหน่วยงานด้านอวกาศ 5 หน่วยจากชาติต่าง ๆ ได้แก่ องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ หรือนาซา องค์การอวกาศสหพันธรัฐรัสเซีย (RKA) องค์การอวกาศแคนาดา (CSA) องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) และองค์การอวกาศยุโรป (ESA)