หน้าหนาว : วันเหมายัน กลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

Druids, pagans and revellers gather at Stonehenge, hoping to see the sun rise, as they take part in a winter solstice ceremony at the ancient neolithic monument of Stonehenge

ที่มาของภาพ, Getty Images

คำบรรยายภาพ,

กลุ่มดรูอิด ซึ่งเป็นลัทธินับถือเทพเจ้าในยุคโบราณ ไปรอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สโตนเฮนจ์ เนื่องในวันเหมายัน

วันนี้ (22 ธ.ค.) เป็นวันเหมายัน (เห-มา-ยัน) ซึ่งเป็นวันที่ช่วงกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี ประเทศในแถบซีกโลกเหนือถือให้เป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ระบุว่า ในวันที่ 22 ธ.ค. ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางใต้มากที่สุด ส่งผลให้ช่วงกลางวันสั้นและช่วงกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปี

ที่มาของภาพ, Getty Images

เหมายัน (Winter Solstice) เป็นคำภาษาสันสกฤต ส่วนประเทศไทยจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ตะวันอ้อมข้าว" โดยในวันนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาประมาณ 06.36 น. และตกลับขอบฟ้าในเวลาประมาณ 17.56 น. (เวลากรุงเทพฯ) รวมระยะเวลากลางวัน 11 ชั่วโมง 20 นาที

ที่มาของภาพ, Getty Images

ในอังกฤษนั้น มีคนจำนวนมากทั้งนักท่องเที่ยว รวมทั้งกลุ่มผู้ที่เชื่อในเรื่องภูตผี จิตวิญญาณ เทพเจ้า และธรรมชาติ ไปชุมนุมกันที่สโตนเฮนจ์ อนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ ทางตอนใต้ของประเทศ ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ที่มาของภาพ, Getty Images

ดรูอิด ซึ่งเป็นลัทธินับถือเทพเจ้าในยุคโบราณ เชื่อว่าเมื่อกว่า 2,000 ที่แล้ว สโตนเฮนจ์เป็นศูนย์กลางที่ใช้ประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อของพวกเขา

ที่มาของภาพ, PA

ที่มาของภาพ, Getty Images

ที่มาของภาพ, Getty Images